Under uppbyggnad

Denna sajt påbörjades den 26 juni och är just nu under uppbyggnad, under sommaren kommer här att fyllas på med hundratals bilder och många artiklar.

Villa Liljeborg i hörnet Köpmansgatan/Allevägen vid Malens torg. Här som Palmquists speceri- och diversehandel. Byggdes 1904. OBS! Hönsen ute på trottoaren

I fem olika fastigheter har det funnits speceriaffärer med olika ägare, en mejeriaffär, en färg- och kemikalieaffär och en konfektionsaffär på Malen – allt är borta. Ej att...

Varmbadhus och restaurang 1903

Badortslivet tog fart i Båstad under senare halvan av 1800-talet. Societetshuset Pehrshög var en glansfull anläggning. Badgästerna promenerade gärna den långa vägen till den vackra...

Angels kiosk i hörnet Allévägen/Havsbadsvägen. Byggdes 1908, revs 1987

Angels Kiosk, låg i korsningen Havsbadsvägen Allévägen, byggdes 1908. Kiosken utgjorde den  stora mötesplatsen. Den var att jämföra med svampen  på Stureplan i Stockholm. Flertalet...

Scroll to Top