Malen

Malen blir municipalsamhälle

Flygfot över Malen förmodligen från början av 30-talet. Till vänster på bilden syns kalkfabriken med kalkgraven som nu är Öresjön. Under kalkfabriken syns Malens Havsbad. Längre till höger syns den plats som blev Malens torg 1937. Till höger uppe på åsen ligger Malens Terrass med sin bedårande utsikt.

1914 började förberedelserna för att Malen skall utgöra ett municipalsamhälle. Från början utgjorde Malen jordbruksmark tillhörande gårdsägarna i Båstad och ingick i Båstads socken. 

Kronofogdemyndigheten tillskrev kommunalstämman och begärde deras yttrande om en samhällsbildning. Stämman beslöt att ansöka om en stadsplan eftersom byggandet kommit igång på allvar. Regeringen bestämde 1917 att en stadsplan för Malen skall upprättas.

Flygsanden ett stort problem

Malens skog

Flygsanden har under lång tid drabbat nordvästra Skåne och södra Halland. De kustnära skogarna avverkades och gav fritt spelrum för den fina sanden att driva med vindarna långt in i landet. Sanden täckte allt större område som kom att kallas för flygsandsområde. 

På initiativ av Christian IV påbörjades arbete med att bygga hinder men sandflykten gick inte att stoppa. I början på 1700-talet började ett mer omfattande arbete med att bygga staket av ris som skulle fångande sanden. Men även detta försök misslyckades och sandflykten blev ett allt större problem. 

Malen, en go' bit av Båstad

Nya vägen till Malens Hafsbad

En go' bit … Det kan tolkas på två sätt. Att Malen utgör en stor del av Båstad. Att Malen är en vacker och fin del av Båstad. Båda är lika riktiga.

När Malen en gång fick statur som municipalsamhälle var Malen större än Båstad. Att Malen är en vacker och unik del av Båstad äger sin riktighet. Visst har Båstad Agradhsgatan och hamnen som drar publik. Men Malen har sin skog. Tyvärr har Malen gått en kräftgång och skogen förslyats.

Sidor

Subscribe to RSS - Malen
Scroll to Top