Om bastadmalen.se

Per AdbroMitt namn är Per Adbro, jag har skrivit de berättelser som finns på denna hemsida.

 

Jag är född och uppvuxen på Malen. I de sista tonåren började jag på Flygvapnets flygskola i Ljungbyhed. Efter avklarad utbildning flög jag några år i Flygvapnet under de mest hektiska åren under det kalla kriget, bl.a. då DC3-an och Catalinan blev nerskjutna. Efter mina flygvapenår fortsatte jag att flyga i civil luftfart fram till min pension.

 

Vi byggde ett fritidshus i Glimminge plantering (Båstads kommun) vintern 1963/64. När pensionsåldern var nådd byggde vi till och om vårt fritidhus som blev vår permanenta bostad 1990. Jag kom att engagera mig i Båstads kommun och i första hand om Malen eftersom mitt hjärta fanns kvar där.

 

2003 blev Malen 100 år och skulle jubileras.  Av kommunen fick jag det stora förtroendet att arrangera ett 100-års jubileum. Vi var en grupp på 7 personer som under 10 dagar i juli 2003 anordnade olika upptåg. I samband härmed skrev jag ett kompendium om Malen och anordnade ett antal vandringar på och runt Malen. Dessa vandringar fortsatte jag med under ett antal somrar. Numera bor jag i ”lergökastan” Ängelholm.

 

Scroll to Top