Båstad

Vackert sagt om Båstad

Invigningen av Pershög den 3 augusti 1851 uppmärksammades av tidningarnas positiva artiklar. Tidningsmannen och författaren Oscar Odd lovordade den växande badorten och givetvis Pershög i tidningen Allmänna Öresundsposten. ”Båstads glanspunkt Pehrshög, denna nätta paviljong”.

Några dagar efter invigningen skrev Snällposten bl.a. ”ungdomarna roar sig vanligen med kranskastning och stundom med dans, här finns fyra musikanter som präktigt trakterar sina instrument."

Båstad brinner

Båstad kyrka och torget före branden 1870.

Båstad har drabbats av två stora bränder, 1742 och 1870

Branden 1742.
Natten till den 29 maj strandade en skuta väster om Båstad. Båstads manliga befolkning deltog vid bärgningen. Plötsligt gick larmet – Båstad brinner. 

De sammanhängande gårdarna, byggda i trä och försedda med halmtak, var ett synnerligen eldfängt byggnadssätt. Elden spred sig snabbt och förödelsen var stor. 15 bostadshus och 20 andra hus blev lågornas rov.  Med tiden byggdes samhället upp på samma sätt med sammanhängande gårdar.

Ludvig Nobel och Västra Båstad

Strandhotellet Båstad

Av en slump kom Ludvig Nobel till Båstad hösten 1905. Han blev djupt betagen av ortens skönhet och såg stora utvecklingsmöjligheter. 

Ludvig Nobel föddes den 17 febr. 1868 i Stockholm, son till Pauline och Robert Nobel.  Robert (1829 – 1896) var den äldste av tre söner till industrimannen Immanuel Nobel (1801 – 1872). De övriga två var Ludvig (1831 – 1888) och den blivande stordonatorn Alfred (1833 – 1896).

Ludvig Nobel, som denna berättelse handlar om, hade således en farbror med samma namn.

Botzestede - Båstad

Under senmedeltiden tillhörde Blekinge, Skåne och Halland Danmark. 1416 blev Köpenhamn huvudstad men fick stadsrättigheter först 1422. 1448 valdes Kristian av Oldersburg till kung – Kristian I, samme kung  som besegrades i slaget vid Brunkeberg 1471. 

Kungen behövde en ankringsplats för sina fartyg någonstans mellan Helsingborg och Halmstad. Sillfisket var omfattande och på Bjäre hade bosättningen kommit igång. Där fanns en skyddad vik, som skulle kunna utgöra en lämplig ankringsplats. 

Reglemente för Båstad 1858

KONGL.MAJ:TS

Nådiga Reglemente för Köpingen Båstad, Gifvet Stockholms Slott den 22 October 1858.

§.1.
Köpingens Styrelse skall bestå af en Ordförande och sex Ledamöter, under benämning: ”Förman och De Äldste.

Sidor

Subscribe to RSS - Båstad
Scroll to Top