Bjäre

Skåne försvenskas

Danmark förlorade Skåne som försvenskades

För drygt 350 år sedan blev Skåne en bit av Sverige. Vid freden i Roskilde 1658 fick Danmark avträda bl.a. Bohuslän, Blekinge och Skåne samt Halland som varit i pant. Därmed upphörde gränsen mellan Skåne och Halland som riksgräns.

Bjäre härad

Bjäre Härad. Utsnitt ur Anton Ciöpingers karta 1716

Bjerge Herred er Navnet paa Skaanes nordvestlige Hjørna, der som et forbjerg nord for Kullen skyder sig ud i Kattegatt. Mange Minder fra vor Oldtid er bevarede i detta Landskap. Bjerge Herreds Vaaben og Signet gaar tilbage til den katholske tid. Vaaben är Signet med: ”Sigillum Provinciar Berghe herit”.

Så beskrevs Bjäre Härad i ett danskt dokument från den tid då Skåne tillhörde Danmark.

Subscribe to RSS - Bjäre
Scroll to Top