Tennis – den vita sporten och Mr. G

Kung Gustav V, Mr G, 1944

Tennisen kallades för den vita sporten under lång tid och det berodde helt enkelt på att de som tävlade alltid var klädda i vitt, något annat var otänkbart.

Kung Gustav V besökte Båstad under 17 somrar i följd. 15 av dessa tävlade han i tennis, men bara i dubbel. Det var en högtidsdag i köpingen dagen då kungen anlände. Kungen bodde på Skånegården under tennisveckan som gav god PR både för Skånegården som Båstad.

De tu blev ett

Utsikt från väster

Den 1 jan. 1937 slogs Malens municipalsamhälle och Båstads köpings municipalsamhälle ihop och bildade Båstads köping. I samband härmed ”bestämdes” en helt annan gräns som gick längre österut och följde Ilabäcken (mellan Sparatorget och Astrakanen) som rinner ut i havet vid Brunnsparken. Stora delar av Ilabäcken är idag kulverterad. 

Malen blir municipalsamhälle

Flygfot över Malen förmodligen från början av 30-talet. Till vänster på bilden syns kalkfabriken med kalkgraven som nu är Öresjön. Under kalkfabriken syns Malens Havsbad. Längre till höger syns den plats som blev Malens torg 1937. Till höger uppe på åsen ligger Malens Terrass med sin bedårande utsikt.

1914 började förberedelserna för att Malen skall utgöra ett municipalsamhälle. Från början utgjorde Malen jordbruksmark tillhörande gårdsägarna i Båstad och ingick i Båstads socken. 

Kronofogdemyndigheten tillskrev kommunalstämman och begärde deras yttrande om en samhällsbildning. Stämman beslöt att ansöka om en stadsplan eftersom byggandet kommit igång på allvar. Regeringen bestämde 1917 att en stadsplan för Malen skall upprättas.

Skåne försvenskas

Danmark förlorade Skåne som försvenskades

För drygt 350 år sedan blev Skåne en bit av Sverige. Vid freden i Roskilde 1658 fick Danmark avträda bl.a. Bohuslän, Blekinge och Skåne samt Halland som varit i pant. Därmed upphörde gränsen mellan Skåne och Halland som riksgräns.

Flygsanden ett stort problem

Malens skog

Flygsanden har under lång tid drabbat nordvästra Skåne och södra Halland. De kustnära skogarna avverkades och gav fritt spelrum för den fina sanden att driva med vindarna långt in i landet. Sanden täckte allt större område som kom att kallas för flygsandsområde. 

På initiativ av Christian IV påbörjades arbete med att bygga hinder men sandflykten gick inte att stoppa. I början på 1700-talet började ett mer omfattande arbete med att bygga staket av ris som skulle fångande sanden. Men även detta försök misslyckades och sandflykten blev ett allt större problem. 

Sidor

Scroll to Top